Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Verksamhetsidé för förskolorna

I våra förskolor använder vi många olika strategier när vi arbetar med barnens inlärning, strategier som möter varje barns individuella behov. Vi arbetar med gemensamma projekt, dokumenterar barnens lärandeprocess och använder den fysiska miljön som en viktig del i undervisningen.

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

Det här är grunden i vår pedagogik

Haninges kommunala förskolor utgår från att barn tar till sig undervisning på olika sätt. I våra förskolor har barnen därför rätt att prova många olika uttrycksformer och uttrycksmedel.

Det gör att vi har ett estetiskt synsätt på lärandet som ger barnen möjlighet att använda alla sina sinnen i sitt utforskande av omvärlden.

Det kan handla om att sjunga, dansa och spela musik, måla och teckna och att läsa. Hos oss får barnen också klura med matematiska utmaningar och andra problemlösningar. Barnen får även arbeta med konstruktioner i olika sorters material. Även den digitala världen spelar en viktig roll i vardagen.

Gemensamma projekt driver utveckling

För att hela tiden utveckla den pedagogiska verksamheten för våra barn arbetar våra förskolor med gemensamma projekt och processer.

Just nu arbetar vi med projektet "Tillsammans genom vär(l)den". Det handlar om barnens relation och hur de utforskar sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här har vi fyra olika områden att välja mellan när vi utforskar:

- Fantasi, kreativitet och lek.

- Språk, kultur och identitet.

- Natur genom våra sinnen.

- 100-språklighet.

Pedagogisk dokumentation

Våra pedagogerna använder pedagogisk dokumentation för att observera, dokumentera och reflektera över barnens utforskande av världen. Pedagogerna är helt enkelt medforskande tillsammans med barnen. Det gör att barnen medverkar och har inflytande över hur de bäst lär sig saker.

Kreativa lärmiljöer

I Haninge kommuns kommunala förskolor är lärmiljön, det vill säga förskolemiljön som barnen vistas i, en viktig del av undervisningen.  Det betyder att både rum, material, uppgifter och hur vi organiserar vår tid ska stödja barnens utbildning och undervisning.

Mycket av det material vi använder kommer från återbruks- och utbildningscentret KreMiMa.

KreMiMa är en del av Rudan Center som är en mötesplats för hållbarhet, lärande och innovation. På Rudan Center arbetar vi tillsammans för ett sammanhållet skolsystem. Förskolan, grundskolan, gymnasiet, anpassad skola och vuxenskolan i Haninge kommun har Rudan Center som knutpunkt för samverkan och utveckling.

Platsen är både fysiskt, i Rudan Centers byggnader, digital i Teams och andra plattformar, och mental.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018