Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi på förskolan

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare redan från att de börjar hos oss och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Den vuxnas roll är att guida och utmana barnen till att växa och lära sig nya saker. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självförtroendet hos barnet vilket i sin tur ger barnen en trygghet och en lust till att hjälpa andra. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss coh vi uppmuntrar barnen till att prova sg fram utan att vi vuxna alltid ger färdiga lösningar på funderingar eller frågor som barnen har. Många gånger ger baren oss vuxna nya sätt att se på vår värld.

Vi planerar vår verksamhet  från förskolans läroplan och Plan mot diskriminering och kränkade behandling. Vi strävar dagligen efter att skapa en trygg och kreativ miljö för våra barn så att de kan vara de komeptenta individer som de är. Att vara en bra kompis och att respektera varandras olikheter men även vårt material och vår miljö på förskolan är något som vi arbetar med varje dag. Pedagogernas roll på förskolan är att vara med och  skapa medmänniskor som vi vill möta i framtiden men också ingjuta hopp om en framtid som ingen av oss vet hur den ser ut.

Reggio Emilias filosofi

Alla kommunala förskolor i Haninge är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Enligt den använder ett barn många olika språk, uttryckssätt såsom tal, måla, rita, lera dansa och sjung, för att lära sig saker. Vi tillämpar därför olika verktyg och metoder för barnens pedagogiska utveckling. Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Förskolorna arbetar dessutom i gemensamma projekt för att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023