Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

Förskolan Aspen tillhör Norra Handens kommunala förskolor och pedagogisk omsorg tillsammans med förskolan Syrenen, förskolan Hasseln, förskolan Alprosen, förskolan Nakterhus och förskolan Gunnebo.

Barn leker i en ring. Foto: Mostphotos

På våra förskolor i Norra Handen arbetar vi i stora arbetslag vilket gör att barn och pedagoger fördelar sig utefter dagens behov och i de lärmiljöer som erbjuds barnen.

Vår verksamhet ska präglas i demokrati och solidaritet och barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära.

Hos oss är det vikltigt att all personal känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga oavsett yrkeskategori.

Förskollärarna på förskolan har det övergripande ansvaret i arbetslaget och ska leda och fördela arbetet så att alla barn får det de har rätt till.

Men vi ser att det är vi som gör jobbet tillsammans!

Senast uppdaterad: 28 september 2022