Förskolan stänger kl. 16.00 för APT

Datum:
Tid:
Plats:

Förskolan stänger kl. 16.00 för Arbetsplatsträff (APT)

Behov av omsorg?


Har du behov av omsorg efter kl. 16 på APT- dagen ska du meddela detta senast två veckor innan
aktuella datum via E-mejl till den enskilda förskolan.
Har ni behov av omsorg alla APT denna termin går det bra att anmäla det vid terminsstarten.


Aspen aspensforskola@haninge.se

Hasseln hasselnsforskola@haninge.se

Syrenen syrenensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 augusti 2021