Viktiga datum för hösten 2021

Foto: Mostphotos

Våra förskolor har stängt fem dagar per läsår för studiedagar samt stänger kl. 16.00 en gång i månaden för arbetsplatsträffar. Dessa dagar är till för att vi ska utveckla vår verksamhet samt fortbilda våra pedagoger.

APT - Arbetsplatsträffar

En dag i månaden har våra förskolor APT kl.16.00 efter ett beslut i Grund- och förskole-nämnden. APT är ett viktigt forum för våra medarbetare att diskutera och påverka sin arbetsmiljö och den pedagogiska verksamheten.

Datum hösten 2021

22 september, 20 oktober och 17 november

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg efter kl. 16 på APT- dagen ska du meddela detta senast två veckor innan aktuella datum via E-mejl till den enskilda förskolan.

Aspen aspensforskola@haninge.se

Hasseln hasselnsforskola@haninge.se

Syrenen syrenensforskola@haninge.se

 

Planeringsdagar

Fem dagar per läsår har personalen planeringsdagar och förskolorna är stängda dessa dagar. Om ditt barn behöver omsorg dessa dagar kommer någon förskola i vårt område att vara öppen med vikarier för de barn vars vårdnadshavare anmält omsorgsbehovet i tid.

Datum hösten 2021

23-24 augusti och 17 december

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg på planeringsdag ska du meddela detta senast tre veckor innan aktuella datum via E-mejl till den enskilda förskolan. 

Aspen aspensforskola@haninge.se

Hasseln hasselnsforskola@haninge.se

Syrenen syrenensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 augusti 2021